Xã Nghi Trường

Đất 200 m2 xóm Trường Lân xã Nghi Trường
10 triệu/m²
Đường: 6 m (thông ô bàn cờ)
Diện tích: 200 m²
2 tỷ
Đất 300 m² xóm Trường Phú, xã Nghi Trường
4,64 triệu/m²
Đường cỏ 4 m
Diện tích: 300 m²
1,39 tỷ
Đất đấu giá 186,7 m2 xóm Trường Sơn xã Nghi Trường
10,5 triệu/m²
Đường: 9 m
Diện tích: 186,7 m²
1,96 tỷ