Đất 126 m² xóm 2 xã Nghi Phong
8,73 triệu/m²
Đường: 4 m
Diện tích: 126 m²
1,1 tỷ
Đất bám đường liên xã 200 m2 xóm 1 xã Nghi Phong
18,5 triệu/m²
Đường nhựa 7 m quy hoạch 18 m
Diện tích: 200 m²
3,7 tỷ
Đất 200 m2 xóm Trường Lân xã Nghi Trường
10 triệu/m²
Đường: 6 m (thông ô bàn cờ)
Diện tích: 200 m²
2 tỷ
Đất 357 m² xóm Thái Phúc xã Nghi Thái
6,81 triệu/m²
Đường: 7 m
Diện tích: 357 m²
2,43 tỷ
Đất tái định cư 300 m² vuông vắn xóm 8 xã Nghi Phong
17 triệu/m²
Trục đường lên trường Phan Bội Châu
Diện tích: 300 m²
5,1 tỷ
Đất 603 m² có nhà cấp 4 lối 2 đường quốc lộ 48E xóm 13 xã Nghi Trung
7,7 triệu/m²
Đường: 7,5 m
Diện tích: 603 m²
4,643 tỷ
Đất 274 m² xóm 3 (xóm 18 cũ) xã Nghi Phong
12,6 triệu/m²
Đường: 6 m
Diện tích: 274 m²
3,45 tỷ
Đất 300 m² xóm Trường Phú, xã Nghi Trường
4,64 triệu/m²
Đường cỏ 4 m
Diện tích: 300 m²
1,39 tỷ
Đất đấu giá 186,7 m2 xóm Trường Sơn xã Nghi Trường
10,5 triệu/m²
Đường: 9 m
Diện tích: 186,7 m²
1,96 tỷ
Đất lối 2 đường liên xã Xóm 1 xã Nghi Phong
10 triệu/m²
Đường nhựa hiện trạng 6 m
Diện tích: 547 m²
5,47 tỷ